Wola Ostrowiecka, 1992 r. Odkryta zbiorowa mogiła części zamordowanych przez UPA mieszkańców wsi podczas ekshumacji w 1992 r. Fot. P. Wira. Ze zbiorów L. Popka.