Wola Ostrowiecka, wieś w gminie Huszcza, 1992 r. Ekshumacja ofiar ludobójstwa mieszkańców wsi dokonanego przez UPA 30 sierpnia 1943 r., gdy zamordowano co najmniej 572 Polaków, prowadzona pod kierunkiem prof. dr hab. Romana Mądro (na zdjęciu) z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM w Lublinie. Fot. P. Wira. Ze zbiorów L. Popka