Ostrówki, 1931 r. Chór kościelny, którego większość członków została wymordowana przez UPA 30 sierpnia 1943 podczas napadu na wieś (oznaczeni krzyżykami). Stoją od lewej: Zofia Pradun (+), Katarzyna Muzyka (+), Agnieszka Muzyka (+), Zofia Muzyka (+), Aniela Muzyka, Agnieszka Trusiuk (+); siedzą od lewej: Karolina Muzyka (+), Agnieszka Szwed (+),organista Jan Radoń (+), b. organista Zambroń , Uszaruk (+), Muzyka (+); leżą: Maria Uszaruk, Wiktoria Uszaruk (+). Ze zbiorów L. Popka.