Luboml, 1931 r. Uczestnicy zawodów strzeleckich. Ze zbiorów Z. Warakomskiej.