Ostrówki, około 1938 r. Obrona Narodowa. Siedzące kobiety: Wiktoria Uszaruk (od lewej) i Wiktoria Harmata (od prawej), zamordowane 30 sierpnia 1943 r. przez UPA, Jan Trusiuk (między nimi) zginął w 1944 r. w Żalinie. Ze zbiorów L. Popka.