Rymacze, 1998 r. Cmentarz rzymskokatolicki, uporządkowany w latach 90-tych staraniem rodzin i żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Widoczna kwatera żołnierzy 27 Dywizji poległych w walce z Niemcami podczas przekraczania torów kolejowych Chełm-Kowel koło sąsiedniej wsi Terebejki w kwietniu 1944 r. Fot. T. Wawrzonek.