Luboml, 2000 r. Oficyna po pałacu hr. Branickich z końca XVIII w., zniszczonym po przejęciu rezydencji przez rząd rosyjski w 1870 r. Fot. T. Wawrzonek.