Luboml, miasto, 1928 r. Pożegnanie starosty powiatu lubomelskiego Jerzego Bonkowicza-Sittauera (stoi w drzwiach wagonu) w związku z przeniesieniem na stanowisko starosty do Łucka. Wśród odprowadzających urzędnicy i kapłani: Dąbrowski, Bandurski, Fedyszyn, Perebejnas, Żurbienko, Paprowicz, Grabowski, ks. Stanisław Kobyłecki (trzeci od prawej), Downar, ks. kanonik Stefan Jastrzębski (pierwszy od prawej), Żakowicz. Ze zbiorów rodziny Bonkowiczów-Sittauerów.