Majątek "Zamczysko", lata 1936-1937. W ogrodzie Józefa Auterhoff z córeczką Danusią. Obie deportowane w kwietniu 1940 r. do Kazachstanu. Dom i zabudowania gospodarcze, postawione na początku lat 20-tych, zostały spalone w 1943 r. przez OUN-UPA. Własność Danuty Małeckiej.