Kąty (Kuty), wieś w gminie Szumsk, 1998 r. Krzyż na miejscu kościoła rzymskokatolickiego, w którym od lutego 1943 r. była zorganizowana samoobrona i chroniła się ludność polska przed nacjonalistami ukraińskimi i gdzie nocą 3 maja 1943 r. oblężeni Polacy odpierali ataki bojówek dwóch frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów - banderowców i melnykowców. Po poniesieniu strat w liczbie co najmniej 53 zamordowanych, ludność polska została zmuszona do ewakuacji do Krzemieńca. Fot. Leon Popek.