Łanowce, przed 1939 r. Leontyna Wadas, żona Stanisława z dziećmi, na krzesełku Ryszard Andrzej, chrześniak marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. Wszyscy zamordowani przez upowców 4 lutego 1944 r. Ze zbiorów W., E. Siemaszków (dar Antoniego Mariańskiego).