Krzemieniec, 1935 r. Ulica Szeroka. Pocztówka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.