Lisznia, zima 1936 r. Na saniach nadleśniczy Jan Sokołowski z rodziną. Własność Grażyny Zawadzkiej z d. Sokołowskiej.