Krzemieniec, lata międzywojenne. Dworek. Pocztówka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.