Kotiaczyn futor w gminie Szumsk, 1942 r. Seniorka rodu Anna Kasprzykowska (siedzi), w otoczeniu rodziny Duerów, pracuj±cej w gospodarstwie Kasprzykowskich. Ze zbiorów Zofii i Aleksandra Nied¼wieckich.