Przed magazynem w majątku "Zamczysko" Józefa Auterhoff, lata 1935-1936. Własność Danuty Małeckiej.