Obraz przedstawiający cudowne wybawienie klasztoru poczajowskiego od najazdu Turków w 1675 r., znajdujący się w Ławrze Poczajowskiej. Zdjęcie z okresu międzywojennego. Ze zbiorów Sławomira Mączaka.