Poczajów, zdjęcie współczesne. Ołtarz w jednej ze świątyń Ławry Poczajowskiej. Ze zbiorów Zofii i Aleksandra Niedźwieckich.