Poczajów, lata 70-te. Fresk na ścianie jednej ze świątyń Ławry Poczajowskiej i modlące się kobiety. Ze zbiorów Zofii i Aleksandra Niedźwieckich.