Poczajów, zdjęcie nie datowane. Cudami słynący obraz Matki Boskiej Poczajowskiej, znajdujący się w Ławrze Poczajowskiej od 1559 r. Obok prawosławnych przed obraz przybywali także katolicy. Ze zbiorów Sławomira Mączaka.