Poczajów, zdjęcie współczesne. Widok Ławry z lotu ptaka. Ze zbiorów Zofii i Aleksandra NiedĽwieckich.