Poczajów (Poczajów Nowy), miasteczko, siedziba gminy, 2002 r. Ławra Poczajowska. Zespół cerkiewno-klasztorny powstały w XVI i XVII w., jeden z najsłynniejszych ośrodków religijnych i miejsc pielgrzymowania prawosławnych. Fot. Teresa Marciak.