Szumbar, wieś w gminie Dederkały, 2000 r. Budynek szkoły powszechnej zbudowany w latach 30-tych kosztem 82 tys. zł ze społecznych składek pod hasłem "Budujmy szkoły". Obecnie w ruinie, nieużytkowany. Przed obiektem Aleksander Niedźwiecki, syn Adama, kierownika tej szkoły w latach 1934-1939 z Danutą z Auterhoffów Małecką, córką właścicieli majątku "Zamczysko" pod Szumskiem. Ze zbiorów Zofii i Aleksandra Niedźwieckich.