Dederkały Wielkie, wieś gminna, 1929 r. 2. kompania 4. Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.