Okolice Krzemieńca, grudzień 1925 r. Przy ognisku podczas polowania. Od lewej: Jan Sokołowski, Stokowski, Woźniak, Dekański, Świątkiewicz, Szyrnowski, Słuczakowski, Józef Białczak, Jan Szyszło, Julian Bielawski. Własność Grażyny Zawadzkiej, z d. Sokołowskiej.