Rzeka Ikwa, koło Krzemieńca. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.