Okolice Krzemieńca. Dziewicze Skały, na północ od miasta. Fot. Henryk Hermanowicz. Ze zbiorów Sławomira M±czaka.