Krzemieniec, lata międzywojenne. Stary dom mieszczański. Zdjęcie Szkolnej Pracowni Fotograficznej Liceum Krzemienieckiego jako pocztówka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.