Krzemieniec, 1998 r. Zachowany nagrobek Wilibalda Bessera, profesora Liceum Krzemienieckiego w pierwszych dziesiątkach XIX w., na cmentarzu Bazyliańskim (Monastyrskim). Fot. Leon Popek.