Krzemieniec, lata 70-te. Dworek Januszewskich, dziadków Juliusza S³owackiego. Obecnie muzeum poety. Ze zbiorów Zofii i Aleksandra Nied¼wieckich.