Krzemieniec, lata międzywojenne. Dworek Januszewskich, dziadków Juliusza Słowackiego. Fot. Henryk Hermanowicz. Ze zbiorów Sławomira M±czaka.