Pomnik Juliusza Słowackiego dłuta W. Szymanowskiego w kościele parafialnym. Zdjęcie Stanisława Michałowskiego ze Szkolnej Pracowni Fotograficznej Liceum Krzemienieckiego, jako pocztówka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.