Krzemieniec, 2002 r. Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika z lat 1853-1857, wzorowany na kościele św. Katarzyny w Petersburgu. Fot. Teresa Marciak.