Krzemieniec, przed 1918 r. Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika. Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.