Matka Boska Raszewska w zbliżeniu. Zdjęcie wykonane przed 1970 r. Ze zbiorów Sławomira M±czaka.