Krzemieniec, przed 1970 r. Figura Matki Boskiej Raszewskiej przed kościołem licealnym, zniszczona w latach 70-tych. Fot. Henryk Hermanowicz. Ze zbiorów Sławomira Mączaka.