Krzemieniec, 2002 r. Kościół licealny pw. św. Ignacego Loyoli i św. Stanisława Kostki z lat 1720-1730. Od 1840 do 1920 w rękach prawosławnych, odzyskany w 1920 r. obecnie cerkiew. Fot. Teresa Marciak.