Krzemieniec. Kościół licealny pw. św. Ignacego Loyoli i św. Stanisława Kostki. Zdjęcie wykonane przed 1939 r. Ze zbiorów Sławomira Mączaka.