Krzemieniec, lata międzywojenne. Stare Miasto. Fot. Henryk Hermanowicz. Ze zbiorów Sławomira M±czaka.