Krzemieniec, data zdjęcia nieustalona. Wejście na skwer przed kościołem licealnym. Fot. Henryk Hermanowicz. Ze zbiorów Sławomira Mączaka.