Pierwszy, po odzyskaniu niepodległo¶ci, rocznik 1921/1922 Gimnazjum wchodz±cego w skład Liceum Krzemienieckiego. Siedz± od lewej: trzeci – opiekun I roku Adam NiedĽwiecki, czwarty – S. Wilkoszewski. Ze zbiorów Zofii i Aleksandra NiedĽwieckich.