Krzemieniec, rajem dla malarzy, a ich praca atrakcj± także dla dzieci. Lata 30-te, fot. Henryk Hermanowicz. Ze zbiorów Zofii i Aleksandra NiedĽwieckich.