Krzemieniec, 1937 r. Święto Konstytucji 3 Maja. Majówka na Górze Bony. Własność Grażyny Zawadzkiej, z d. Sokołowskiej.