Krzemieniec, lata 70-te. Góra Bony. Pozosta³o¶ci po baszcie Czer³ena z bram± wjazdow± do zamku. Ze zbiorów Zofii i Aleksandra Nied¼wieckich.