Krzemieniec, przed wojn±. Panorama miasta. Ze zbiorów Zofii i Aleksandra Nied¼wieckich.