Krzemieniec, lata 70-te. Góra Bony. Fragment ruin krzemienieckiej twierdzy. Ze zbiorów Zofii i Aleksandra Nied¼wieckich.