Krzemieniec, lata międzywojenne. Ruiny zamkowe na Górze Bony. Pocztówka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.