Krzemieniec, lata międzywojenne. Góra Bony. Pocztówka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.