Krzemieniec, styczeń 1939 r. Zdjęcie rodzinne Czeszki Wiery Sztorek. Własność Władysławy Rząd.