Krzemieniec, 1938 r. (?). Uczniowie Szkoły Powszechnej przed Starostwem Powiatowym z okazji święta państwowego. Własność Elizy Wójtowicz.